de sleutel tot ieders droomhuis

Wat te verwachten bij de overdrachtsbelasting voor starters in 2021?

21 oktober 2020

Nadat diverse media in augustus al berichtten over de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters presenteerde het kabinet op Prinsjesdag het Belastingplan 2021. Verkopers zijn daarentegen niet altijd  even  bereid om mee te werken aan uitstel van overdracht. Dit komt omdat het voor verkopers belastingtechnisch minder voordelig is. Het kan zo zijn dat de verkoper inmiddels ook al een andere woning heeft gekocht en dan met dubbele lasten zou komen te zitten. Ook zal de Raad van State de wetswijziging eerst goed moeten keuren, alvorens er in 2021 gebruik gemaakt kan worden van deze regeling.

Vrijstelling overdrachtsbelasting
Starters en (jonge) doorstromers op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 bij aankoop van een woning (en aanhorigheden bij die woning) gebruik maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting indien zij aan de volgende eisen voldoen:

  • De verkrijger is een natuurlijk persoon, meerderjarig maar jonger dan vijfendertig jaar, en
  • De verkrijger heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling, en
  • De verkrijger verklaart schriftelijk en voorafgaand aan de verkrijging dat hij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.

De wetgever heeft gekozen voor het gebruik van een objectief criterium, de leeftijd van de koper, om te bepalen of een natuurlijk persoon gebruik kan maken van de vrijstelling. Het is niet van belang of de verkrijger eigenaar van een woning is of is geweest. Hierdoor komen ook jonge doorstromers die reeds een woning in bezit hebben of hebben gehad in aanmerking voor deze regeling.

Indien sprake is van meerdere verkrijgers moet voor elke verkrijger afzonderlijk worden beoordeeld of deze in aanmerking komt voor de vrijstelling. Dit houdt in dat bij twee kopers waarvan één koper aan de eisen voldoet, de helft van het aankoopbedrag overdrachtsbelastingvrij is.

In de praktijk komt het er op neer dat een koper die aan de voorgaande vereisten voldoet en gebruik wenst te maken van de vrijstelling voorafgaand aan de eigendomsoverdracht bij de notaris schriftelijk dient te verklaren dat hij de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Kom jij in aanmerking voor de starterslening? Bekijk het hieronder:

Overdrachtsbelasting in 2021 - 0% , 2% of 8% afhankelijk van uw leeftijd en  doel - Lancyr

Ben je op zoek naar jouw droomhuis of wil je jouw huis graag verkopen? Zit je met een prangende vraag met betrekking tot de startersvrijstelling? Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met je! Neem contact met ons op! E-MAIL makelaar@pitmakelaars.com | TELEFOON 040-255 30 03