de sleutel tot ieders droomhuis

Zo ziet de woningmarkt eruit in 2020

30 december 2019

Met de jaarwisseling in het verschiet is het goed om te kijken naar wat er gaat veranderen voor ons. In dit blog lees je de belangrijkste veranderingen voor kopers én huiseigenaren in 2020.

Een stimulans voor starters én de markt

Om de woningmarkt beter toegankelijk te maken voor starters trekt het kabinet 1 miljard euro uit om de woningbouw mee te stimuleren. Een bouwfonds moet ervoor gaan zorgen dat er jaarlijks 75.000 woningen gebouwd moeten kunnen worden.

Ook stijgt vanaf 1 januari de NHG-kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen van € 290.000 naar € 310.000. Voor woningen waarbij wel energiebesparende voorzieningen zijn getroffen is die grens 6% hoger, namelijk € 328.600. Wanneer de getaxeerde waarde hoger is dan de koopsom, dan is de laagste van de twee bedragen leidend als het gaat om de kostengrens. Deze grens geldt voor zowel aankopen als oversluiten. Het is vanaf 2020 niet meer mogelijk om een lening zonder NHG om te zetten naar een NHG-hypotheek als de woningwaarde boven de kostgrens ligt.

Veranderingen voor huiseigenaren

Al sinds 2017 daalt het tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Het percentage wordt verlaagd van 52% naar 37,05%. Met ingang van 2020 wordt dit met 3% per jaar versneld afgebouwd. Dit betekent dat het maximaal aftrekbare belastingtarief voor 2020 zal dalen van 49% naar 46%. In 2023 zal zo het tarief van 37,05% bereikt zijn.

De aftrekpost vanwege geen of geringe eigenwoningschuld (de zogenaamde Hillen-aftrek, of Wet Hillen) daalt met 3,33% per jaar. Vanaf 1 januari 2048 moet deze helemaal komen te vervallen. In 2020 bedraagt de Hillen-aftrek 93,33%. De Wet Hillen geeft recht op een extra aftrekpost als je eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten eigen woning.

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Ieder jaar biedt nieuwe kansen voor kopers en huiseigenaren. Het kan soms echter lastig zijn om chocola te maken van dit soort regels; vaak zijn er uitzonderingen van kracht en soms ligt het gewoon net even anders in jouw geval. Heb geen vrees! Pit makelaars staat ook in 2020 klaar voor jouw vragen.